Otto Schwant

Name
Otto Schwant
Seasons
1915-16
Birthday
November 23, 1894